Miłośnicy Jeziórka oraz wartości wydarzeń historycznych tworzących dzieje naszego regionu już niebawem zyskają nową, niezwykłą szansę włączenia się w godne uczczenie pamięci zasług ostrowieckiej placówki konspiracyjnej AK Jeziórko. Na pierwszą sobotę wakacji (24 czerwca 2023 roku) zaplanowano bowiem organizację szeroko zakrojonego wydarzenia patriotycznego na Polanie im. płk. Dionizego Czachowskiego.
Poszczególne części programu Wydarzenia będą przedmiotem kolejnych informacji pojawiąjących się na bieżąco na stronie internetowej “Dzieje Jeziórka” oraz profilu facebookowym.
Już dziś warto również wspomnieć o ogólnodostępnym spotkaniu prezentacyjnym z autorem monografii – Grzegorzem Kubickim, które odbędzie się także w czerwcu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim (Ostrowiecki Browar Kultury). Szczegółowe informacje pojawią się około 25 maja.
Na zdjęciu: Lokalizacja dawnej leśniczówki Jeziórko – planowane miejsce posadowienia tablicy upamiętniającej placówkę konspiracyjną AK Jeziórko.