Jeziórkowe uroczystości patriotyczne coraz bliżej – przed publikacją plakatu informacyjnego oczekujemy na istotne ustalenia organizacyjne. Niemniej jednak już na przestrzeni nadchodzącego tygodnia Miłośnicy Jeziórka poznają ramowy zakres wydarzenia – pierwszego w takim kształcie w naszym regionie.
Tymczasem już niewiele ponad tydzień dzieli nas od ogólnodostępnego spotkania prezentacyjnego książki o Jeziórku z jej autorem – Grzegorzem Kubickim. Odbędzie się ono już we wtorek 6. czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim (Ostrowiecki Browar Kultury). Spotkaniu z udziałem ostrowieckiego historyka i regionalisty 
Waldemara Broćka towarzyszyć będzie dyskusja w szerokim zakresie tematyki książki, wystawa eksponatu – oryginalnej czapki służbowej Nadleśniczego Latalskiego, jak również możliwość nabycia własnego egzemplarza wraz z osobistą dedykacją Autora.
ZAPRASZAMY!!!