Aleksander Latalski  Leśniczy w Konspiracji
MONOGRAFIA HISTORYCZNA POŚWIĘCONA DZIEJOM OSADY LEŚNEJ
ORAZ PLACÓWKI KONSPIRACYJNEJ ARMII KRAJOWEJ
JEZIÓRKO KOŁO OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Po upływie ośmiu dekad od kluczowych wydarzeń wiekopomna historia placówki konspiracyjnej AK Jeziórko odnalazła należne sobie miejsce na kartach monografii polskich oraz leśnych Dziejów Jeziórka.
Bogato ilustrowana, urozmaicona wieloma ciekawostkami książka Grzegorza Kubickiego zgłębia historię Lasu Jeziórko oraz dzieje placówki konspiracyjnej prowadzącej szeroko zakrojoną działalność niepodległościową w tutejszej leśniczówce koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Wieloletnim leśniczym oraz organizatorem placówki AK Jeziórko był Aleksander Latalski.
Opracowanie nawiązuje do dziejów Obwodu Opatów, jak również całości Okręgu „Jodła” AK, zwłaszcza poprzez pryzmat działalności konspiratorów i żołnierzy związanych z tym miejscem. Dzięki dotarciu do licznych materiałów źródłowych oraz rodzin opisywanych bohaterów, autor książki wnika w wojenne losy uczestników Podziemia Niepodległościowego w rejonie ostrowiecko-opatowskim, wydobywając wielu z nich z cienia zapomnienia.
Narodowowyzwoleńcze dzieje Jeziórka sięgają już czasów Powstania Styczniowego. Co jednak najistotniejsze z punktu widzenia tej książki – obejmują one przede wszystkim okres okupacji hitlerowskiej, jak również wiążą się z powojenną działalnością opatowskich struktur Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Biografia tytułowej postaci Aleksandra Latalskiego wpisuje się tu w przykładną postawę leśników polskich w obliczu wojennej próby. Przedwojenne wartości kultywowane w polskim szkolnictwie leśnym ukształtowały pracowników lasów państwowych oraz prywatnych ku głęboko patriotycznej postawie wielowymiarowej obrony wolności Ojczyzny.
Niemal wszystkie zawarte na tej witrynie informacje historyczne podano w oparciu o treść wydanej w październiku 2022 roku
książki, a wykorzystany materiał graficzny pochodzi z zasobów wydawniczych Grzegorza Kubickiego.