Historia opisana na kartach książki “Aleksander Latalski – Leśniczy w Konspiracji” została dostrzeżona jako cenny wkład w krzewienie dziedzictwa regionalnego, zwłaszcza w ujęciu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Jak podkreślił Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński, książka Grzegorza Kubickiego stanowi istotny wkład w zapisywanie historii regionu, której cząstkę w ten bezcenny sposób ocalamy od zapomnienia. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski partycypowała w dziele wydawniczym monografii, wspierając finansowo jej druk. Telewizja Lokalna.TV przygotowała na tę okazję okolicznościową relację – materiał wideo ze spotkania autora książki z Prezydentem Górczyńskim, w trakcie którego wyrażono wzajemne podziękowania za jakże owocną współpracę. Dzięki niej opisane świętokrzyskie dzieje okolic miasta Ostrowca Świętokrzyskiego otrzymują nieocenioną szansę na popularyzację wśród szeroko pojętej lokalnej społeczności.
Grafika: Lokalna.TV: “Warto zgłębiać historię regionu” (You Tube)