Dzieło rzetelnej, kompleksowej, możliwie owocnej popularyzacji jakże interesującej spuścizny wojennego życia osady leśnej Jeziórko koło Ostrowca Świętokrzyskiego to wymagające wyzwanie. Podwaliny na tym polu poza monografią poświęconą tematowi zdają się kłaść liczne publikacje towarzyszące.
Jeziórko oferuje w swym niezgłębionym potencjale tożsamościowym wielkie bogactwo umacniające regionalną świadomość i dumę patriotyczną. Potencjał ten dopomina się zatem urozmaiconych form przekazu wiedzy o tym miejscu i jego zasługach. Formy te winny wpisywać się we współczesne wymagania stawiane przed tematem “zauważalnym” w dzisiejszych uwarunkowaniach.
Poniżej zaprezentowano dotychczas wytworzone publikacje medialne oraz naukowe odnoszące się do szeroko pojętej inicjatywy upowszechnienia pełnej wiedzy o dziedzictwie historycznym Jeziórka.

“LASY KRYJĄ CIEKAWE HISTORIE”: YOU TUBE
Materiał filmowy telewizji LOKALNA.TV z lipca 2019 roku, już wówczas zapowiadający wydanie monografii historycznej o Jeziórku. Zaprezentowano tu fragmenty wywiadu z autorem Grzegorzem Kubickim.
Materiał wyemitowano w dniu 2.07.2019 roku.
“BOHATEROWIE TAMTEGO WRZEŚNIA”: AUDYCJA RADIOWA POŚWIĘCONA POSTACI DOWÓDCY ODDZIAŁU “KRZE IX” Z JEZIÓRKA
Audycja Radia Kielce z cyklu przygotowanego przy okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Odcinek poświęcony w całości ikonie dziejów partyzanckiej leśniczówki w Jeziórku kilkakrotnie odnosi się do dziejowego leśnego miejsca, które “Zefir”-“Wichura” 
we współpracy z leśniczym Latalskim obrał na kwaterę dowodzonego przez siebie oddziału “Krze IX” Obwodu Opatów Armii Krajowej.
Audycję wyemitowano w dniu 31.03.2019 roku.
GAZETKA PARTYZANCKA “WYKUS” (2019): ARTYKUŁ PT. “PLACÓWKA JEZIÓRKO KOŁO OSTROWCA ŚW.”
Artykuł na łamach wydawanego dorocznie, legendarnego wydawnictwa poświęconego tematyce dziedzictwa Armii Krajowej w regionie świętokrzyskim. Jednodniówka Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej “PONURY-NURT” oraz Obwodu Świętokrzyskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej zamieściła w wydaniu z 2019 roku przeglądowy artykuł poświęcony historii niepodległościowej leśniczówki Jeziórko wraz z zapowiedzią wydawniczą książki Aleksander Latalski – Leśniczy w Konspiracji.
Artykuł znajduje się na stronach 10-11 załączonego pliku PDF z numerem 24, rok 2019.
DZIEJE JEZIÓRKA NA ŁAMACH “GAZETY OSTROWIECKIEJ”
Cykl dwóch artykułów autorstwa Grzegorza Kubickiego zamieszczonych w lipcu 2019 roku na łamach tygodnika “Gazeta Ostrowiecka”. Obszerny materiał tekstowy wraz ze zdjęciami poświęcono przedstawieniu historii osady leśnej Jeziórko koło Ostrowca Świętokrzyskiego oraz postaci z nią związanych. Oba artykuły ukazały się zarówno w wydaniach papierowych, jak i na portalu internetowym gazety.
Artykuły ukazały się w wydaniach nr 29 (3351) z dnia 15.07.2019 roku oraz nr 31 (3353) z dnia 29.07.2019 roku.
“WOJENNE DZIEJE LEŚNICZÓWKI JEZIÓRKO”
Obszerny artykuł Grzegorza Kubickiego poświęcony działalności placówki konspiracyjnej Jeziórko. Jednolite opracowanie w kształcie bardzo zbliżonym, lecz nieco obszerniejszym od cyklu prasowego, opublikowano w sierpniu 2019 roku na łamach magazynu “Świętokrzyskie” wydawanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.
Artykuł znajduje się na stronach 119-122 załączonego pliku PDF z numerem 23 (27).
“WOJENNE DZIEJE LEŚNICZÓWKI JEZIÓRKO”
Kolejny z artykułów popularnonaukowych opisujący działalność placówki konspiracyjnej Jeziórko oraz dzieje osób z nią związanych. Autor Grzegorz Kubicki opisuje tu tematykę zgłębianą w dotychczasowych publikacjach, t
ym razem na łamach czasopisma “Ziemia Opatowska” ze stycznia 2020 roku.
Artykuł znajduje się w załączonym pliku PDF i pochodzi z numeru 33/2020.