„A”JAK…
ADAMKIEWICZ JOLANTA
Łączniczka AK z placówki Jeziórko
Jolanta Adamkiewicz “Marta” urodziła się 30.05.1923 roku w Śremie. Przedwojenna harcerka, córka weterana Powstania Wielkopolskiego Edmunda Mocka i Janiny Mikulskiej, wnuczka rodzonego brata matki Bogumiły Latalskiej – żony Aleksandra. Przymusowo wysiedlona z domu rodzinnego w Środzie Wielkopolskiej, jesienią 1940 roku została przyjęta pod rodzinnym dachem leśniczówki w Jeziórku. Po wojnie wróciła do Wielkopolski, pamiętając o okupacyjnej historii swojego życia, nierozerwalnie związanej z Ostrowcem Świętokrzyskim i leśniczówką w Jeziórku. W Armii Krajowej od września 1943 do stycznia 1945 roku, w 2002 roku awansowana do stopnia podporucznika Wojska Polskiego. Jolanta Adamkiewicz – uhonorowana tytułem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, odznaczona między innymi Krzyżem Armii Krajowej, zmarła 23.10.2008 roku w Gostyniu. Spoczywa na miejscowym cmentarzu parafii farnej pw. św. Małgorzaty.
DATA PUBLIKACJI WPISU: 18.07.2022
ŹRÓDŁOKubicki G., Aleksander Latalski – Leśniczy w KonspiracjiOstrowiec Świętokrzyski: Dzieje Jeziórka 2022.
„B” JAK…
BARSKI ROMAN
Podporucznik AK z placówki Jeziórko
Bogdan Barski “Kryński” urodził się 30.10.1918 roku w Opocznie. Autor wojennej relacji odnoszącej się bezpośrednio do leśniczówki w Jeziórku. Otrzymał tu bowiem ocalające życie schronienie w dramatycznym czasie po ucieczce z rąk niemieckich. Podporucznik Barski to jeden z żołnierzy walczących w ramach kompanii ostrowieckiej Iłżeckiego Pułku Piechoty AK w bitwie pod Piotrowym Polem na początku października 1944 roku. Udział w bitwie zakończył się dla niego niewolą oraz torturami w niemieckiej katowni usytuowanej w obozie jeńców sowieckich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wkrótce po zakończeniu okrutnych przesłuchań ppor. Bogdan Barski, w podobieństwie do wielu jego kolegów z wojskowych szeregów walczących pod Piotrowym Polem, skazany został na wywiezienie do obozu zagłady w Gross-Rosen. Po szczęśliwej ucieczce z transportu kolejowego, którego przeznaczeniem był wspomniany obóz koncentracyjny, do końca wojny ukrywał się w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego, przebywając nie gdzie indziej jak w leśniczówce Jeziórko – sprawdzonej bazie żołnierzy Obwodu Opatów Armii Krajowej. Aleksander i Bogumiła Latalscy do końca swego życia przyjaźnili się z ocalonym przez siebie żołnierzem. Bogdan Barski zmarł 6.10.2015 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie spoczywa na cmentarzu parafii kolegiackiej pw. św. Michała Archanioła przy ul. Denkowskiej.
DATA PUBLIKACJI WPISU: 19.08.2022
ŹRÓDŁOKubicki G., Aleksander Latalski – Leśniczy w KonspiracjiOstrowiec Świętokrzyski: Dzieje Jeziórka 2022.
„C”JAK…
„CZARSKI” (MARIAN ZUBRZYCKI)
Zastępca dowódcy oddziału “Krze IX” z placówki Jeziórko
Marian Zubrzycki “Czarski” urodził się 11.06.1922 roku w Tarłowie powiatu opatowskiego, jako syn Antoniego i Marianny Łukasik. Pełnił on funkcję pierwszego zastępcy dowódcy w jeziórkowym oddziale “Krze IX”, wraz z równoczesną funkcją dowódcy drużyny. Co interesujące, plutonowy podchorąży “Czarski” rolę drużynowego pełnił także w kompanii opatowskiej Iłżeckiego Pułku Piechoty AK. Wcześniej dowódca drużyny w kompanii AK w Tarłowie por. Michała Edwarda Niezgodzińskiego “Wilka” oraz łącznik Kompanii Ożarów por. Antoniego Krupy “Witolda” – znanego jako Komendant Podobwodu Ćmielów, szef “Kedywu” Obwodu Opatów oraz dowódca 8 kompanii III batalionu 2 pp Leg. AK. W konspiracji ZWZ-AK Marian Zubrzycki służył od czerwca 1941 roku. Już od marca 1940 roku żołnierz Komendy Obrońców Polski (KOP) w Tarłowie – lokalnej jednostki jednej z pierwszych organizacji podziemnych w Polsce. Wiosną 1945 roku Urząd Bezpieczeństwa w Starachowicach przetrzymywał “Czarskiego” przez trzy miesiące. Przez wiele lat działał on w ramach Obwodu Zgorzeleckiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, awansując do stopnia starszego sierżanta w stanie spoczynku. Marian Zubrzycki zmarł 4.04.2003 roku w Zgorzelcu, gdzie spoczął na miejscowym Cmentarzu Komunalnym.
DATA PUBLIKACJI WPISU: 23.09.2022
ŹRÓDŁOKubicki G., Aleksander Latalski – Leśniczy w KonspiracjiOstrowiec Świętokrzyski: Dzieje Jeziórka 2022
„D”JAK…
RODZINA DĄBROWSKICH
Poprzednicy Aleksandra Latalskiego w pieczy nad Lasem Jeziórko
Leśniczowie oraz pozostali pracownicy leśni często tworzą wielopokoleniowe tradycje pracy w lasach. W pierwszej połowie XIX wieku służbę gajowego w “Jeziorkach” pełnił Jakub Dąbrowski, a jego syn Jan urodził się w osadzie leśnej zlokalizowanej w miejscu późniejszej leśniczówki Aleksandra Latalskiego. Jan Dąbrowski poszedł w ślady ojca i również pełnił funkcję gajowego w ówczesnym Jeziórku. Położona w odległości poniżej 10 kilometrów leśniczówka Ulów stanowiła z kolei miejsce zamieszkania i pracy Szczepana Dąbrowskiego – syna Jana. Sprawował on funkcję leśniczego Ulowa w okresie równoczesnym do wydarzeń tworzących wojenną historię pobliskiego Lasu Jeziórko. Szczepan Dąbrowski zginął 6 marca 1946 roku w czarnej serii rozprawy lokalnej władzy komunistycznej z niewygodnymi patriotami. Zaledwie tydzień później – 14.03.1946 roku ofiarą tutejszych funkcjonariuszy UB stał się również ks. Jan Trojnar z parafii w Pętkowicach.
DATA PUBLIKACJI WPISU: 28.01.2023
ŹRÓDŁOKubicki G., Aleksander Latalski – Leśniczy w KonspiracjiOstrowiec Świętokrzyski: Dzieje Jeziórka 2022
„E”JAK…
EDUKACJA W LEŚNICZÓWCE A. LATALSKIEGO
Odsłony tajnego nauczania pod dachem placówki Jeziórko
Leśniczówka Jeziórko w okresie okupacyjnym stanowiła miejsce zamieszkania dla licznego grona dzieci należących do rodziny gospodarzy leśnego domu. Oprócz syna małżeństwa Latalskich była to trójka dzieci z rodziny Paleolog ze strony jednej z sióstr Bogumiły Latalskiej. W związku z nierzadką obecnością na tutejszej placówce wykształconego nauczyciela – por. Jana Steca “Zygmunta”, konspiracyjne życie rozwijające się pod dachem tutejszej osady leśnej przybrało szczególną formę tajnych lekcji udzielanych kilkuletniemu Maciejowi Latalskiemu, Sławomirowi Paleolog oraz jego siostrom Barbarze i Marii. Warto pamiętać, że nauczyciel “Zygmunt” w czerwcu 1934 roku ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim, jednak z powodu trudności w znalezieniu posady nie podjął pracy w zdobytej profesji nauczyciela szkoły powszechnej. Nie mniej interesującym faktem są tajne lekcje prowadzone w Jeziórku przez innego, znanego w Ostrowcu Świętokrzyskim nauczyciela – Stanisława Jeżewskiego. Kolejny absolwent ostrowieckiego Seminarium Nauczycielskiego i przyjaciel Aleksandra Latalskiego, zaangażowany w konspirację AK pod pseudonimem “Cis”-“Grabowy” to nauczyciel tajnego nauczania, który również służył swą wiedzą dzieciom z Jeziórka – zwłaszcza przyszłemu Rektorowi Akademii Medycznej w Lublinie – prof. Maciejowi Latalskiemu.
DATA PUBLIKACJI WPISU: 25.02.2023
ŹRÓDŁOKubicki G., Aleksander Latalski – Leśniczy w KonspiracjiOstrowiec Świętokrzyski: Dzieje Jeziórka 2022