Szanowni Państwo – Miłośnicy Historii Ziemi Świętokrzyskiej!
W chwili obecnej trwa proces budowy strony internetowej “Dzieje Jeziórka”, dedykowanej przebogatej historii Lasu Jeziórko jako takiego, a nade wszystko dziejom niepodległościowym tutejszej, dziś już nieistniejącej osady leśnej. To obok niej ponad półtora wieku temu rozegrała się zwycięska bitwa Powstania Styczniowego 1863 roku, to wreszcie tutaj w okresie II Wojny Światowej zorganizowano i utrzymywano prężnie funkcjonującą placówkę konspiracyjną Armii Krajowej. Ponadto, aktywność miejscowego leśniczego Aleksandra Latalskiego z okresu okupacji znalazła swą kontynuację również we wsparciu udzielonym lokalnemu Podziemiu Antykomunistycznemu.
Prace nad stroną internetową towarzyszą przygotowywanemu wydaniu oczekiwanej książki autorstwa Grzegorza Kubickiego, poświęconej w całości Dziejom Jeziórka. Publikacja przygotowywana od 5 lat zbliża się do jej wydania, co powinno nastąpić w okolicach wakacji bieżącego roku. Informacje o możliwości nabycia publikacji ukazywać się będą na niniejszej witrynie.
Dodatkowo, w kolejnych miesiącach uruchomiona zostanie możliwość pobrania stron reprezentacyjnych monografii – pod zakładką “KSIĄŻKA O JEZIÓRKU”. Bogata treść jej całości posłużyła do opracowania tekstów poszczególnych zakładek niniejszej witryny. Planowane jest również uruchomienie dedykowanego profilu facebookowego pod tożsamą nazwą “Dzieje Jeziórka”.