Ostatnie dni mijającego roku zbiegają się z zakończeniem prac nad zawartością treściową publikacji “Aleksander Latalski – Leśniczy w Konspiracji”. Jak przyznaje autor Grzegorz Kubicki, to uwieńczenie 5 lat wytężonych prac nad zebraniem oraz opracowaniem materiałów archiwalnych oraz relacji świadków, jak również nad kompozycją całości publikacji. Przygotowanie książki do wydania to proces długi i mozolny nie tylko od strony czysto technicznej. Wymagać on będzie również niezbędnych starań na polu pokrycia gwałtownie rosnących kosztów wydawniczych. W najbliższych miesiącach możemy oczekiwać kolejnych informacji na temat realizacji poszczególnych etapów dzielących długo oczekiwane wydawnictwo od “spotkania” z Czytelnikami…