II „Ostrowiecki Zlot Partyzancki” stał się faktem! W dniu 22. czerwca 2024 roku dziedzictwo historyczne placówki konspiracyjnej AK Jeziórko doczekało się tym samym ponownego uroczystego upamiętnienia! Licznie przybyli goście uczcili aktywność niepodległościową prowadzoną pod dachem tutejszej leśniczówki, jak również czyny bohaterstwa Podziemnej Armii dokonane na polach walk toczonych przez żołnierzy związanych z placówką Jeziórko. Okolica dawnej osady leśnej, która zasłynęła swym intensywnym zaangażowaniem w Ruch Oporu, po raz pierwszy zatętniła duchem pamięci o partyzanckiej przeszłości tego miejsca w czasie podobnego wydarzenia rok temu.
Nie sposób wyobrazić sobie rodzącego się na naszych oczach cyklicznego wydarzenia patriotycznego pod nazwą “OZP” bez kluczowego zaangażowania 103. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dowódcą całości uroczystości był podobnie jak w roku ubiegłym por. Kamil Nieciecki, który odczytał oficjalny Apel Pamięci – najważniejszy punkt programu uroczystości. Pododdział WOT wystawiony przez ostrowiecką jednostkę zapewnił podniosłą formę przypisaną tej części uroczystości.
Burzowo-deszczowa pogoda nie zniechęciła przybywających w tym dniu do Jeziórka licznych lokalnych Patriotów. Swoją obecnością zaszczycili „OZP” m.in. Poseł na Sejm RP Andrzej Kryj, Radna Rady Miasta Marta Woźnicka-Kuzdak reprezentująca Prezydenta Miasta Artura Łakomca, członek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego leśniczy Piotr Maj (reprezentujący w tym dniu Starostę Agnieszkę Rogalińską), jak również delegacje reprezentujące Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski, Straż Miejską, Komendę Powiatową Policji, Komendę Powiatową Straży Pożarnej, czy Akademię Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Św. Szczególnie zauważoną obecnością wykazał się pododdział strzelecki wystawiony przez Jednostkę Strzelecką 4036 im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Siennie pod dowództwem st. chor. Wojciecha Krycki, wraz z pocztem sztandarowym. Niezwykle cenna była również obecność pozostałych pocztów sztandarowych, na czele z pocztem Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. Przybyła również liczna grupa okolicznych mieszkańców, wśród których wiedza na temat ujętej całościowo historii Jeziórka rośnie imponująco z każdym rokiem od czasu wydania monografii historycznej Grzegorza Kubickiego.
Idea „Ostrowieckiego Zlotu Partyzanckiego” to dużo więcej niż sama uroczystość patriotyczna. Jak bowiem sugeruje nazwa wydarzenia, w tym samym dniu przybywają do Jeziórka zorganizowane grupy młodzieżowe i nie tylko, pragnące uczcić dzieje Jeziórka w szczególnej formie „Zlotu Gwiaździstego”. Tym sposobem, współtwórcami „OZP” stali się w tym roku rowerzyści ostrowieckiego Stowarzyszenia „Ostrower”, strzelcy jednostek strzeleckich (JS 2013 im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Ostrowcu Św., JS 4036 im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Siennie oraz JS 1005 im. płk. Dionizego Czachowskiego w Lipsku), harcerze Hufca Ostrowieckiego ZHP oraz młodzież mundurowa Oddziału Przygotowania Wojskowego ZSO Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczniowie klasy mundurowej ZSOMS wystawili również posterunek honorowy przy tablicy pamiątkowej zlokalizowanej w miejscu dokładnej lokalizacji dawnej leśniczówki.
Po zakończeniu części oficjalnej, w tym złożeniu wiązanek oraz zniczy pamięci przez oficjalne delegacje, zgromadzeni uczestnicy wydarzenia udali się na część nieoficjalną „OZP”, jaką był czas spędzony przy ognisku i kiełbasce. Prawdziwie ciepła atmosfera spotkania oraz prowadzone w jego trakcie rozmowy o tematyce historyczno-patriotycznej, pozwalają patrzeć z umocnioną nadzieją na przyszłość „Zlotu” jako imprezy odnajdującej przypisane sobie miejsce w kalendarzu regionalnych wydarzeń patriotycznych.
Galeria zdjęć w znakomitej większości składa się z fotografii wykorzystanych dzięki uprzejmości Autorki – red. Joanny Boleń z “Gazety Ostrowieckiej”. Artykuł prasowy na portalu ostrowiecka.pl.