W listopadzie zaprezentowano niezwykle istotną pozycję wydawniczą dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego interesujących się historią swojego miasta. Jest nią monograficzna praca zbiorowa pod redakcją Rektora ANS im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Św., dr. Pawła Gotowieckiego, zatytułowana “Dzieje Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”. Książka w sposób wprost bezcenny kontynuuje, uaktualnia i dopełnia poprzednią monografię Grodu nad Kamienną z 1997 roku.
Wszystkich interesujących się udziałem placówki AK Jeziórko w dziejach ostrowieckiej konspiracji ucieszy fakt obecności jeziórkowego ośrodka niepodległościowego na kartach nowej miejskiej monografii! Część zatytułowana “Ostrowiec Świętokrzyski w latach II wojny światowej” autorstwa dr Barbary Kasprzyk-Dulewicz oraz dr. Jarosława Dulewicza w kilku nieocenionych zdaniach odnosi się do zaangażowania Aleksandra i Bogumiły Latalskich, które przed 80 laty przekształciło ich leśny dom w prężną placówkę konspiracyjną Armii Krajowej, kluczową dla funkcjonowania ostrowieckiego oddziału dywersyjnego “Krze IX”.

Grafika: “Po 25 latach nasze miasto doczekało się nowej monografii historycznej.” (Portal ostrowiecka.pl)