W sobotę, 24 czerwca na polanie przyległej do dawnej osady leśnej Jeziórko odbyła się po raz pierwszy w historii uroczystość patriotyczna upamiętniająca zasługi niepodległościowe placówki konspiracyjnej AK Jeziórko oraz walkę ugrupowań partyzanckich Obwodu Opatów AK z niemieckim najeźdźcą w czasie okrutnej wojny sprzed 80 lat.
Wieloletni proces badawczy nad opracowaniem wojennej historii niepodległościowej placówki konspiracyjnej Armii Krajowej zlokalizowanej w nieistniejącej dziś leśniczówce Jeziórko obok Sudołu, zaowocował jesienią ubiegłego roku wydaniem monografii historycznej autorstwa Grzegorza Kubickiego, zatytułowanej „Aleksander Latalski – Leśniczy w Konspiracji”. Od czasu ukazania się książki minęło ponad pół roku, które poświęcono na przygotowanie godnego upamiętnienia dziejów tego miejsca w formie tablicy pamiątkowej oraz okolicznościowej uroczystości patriotycznej. W czasie miesięcy intensywnych przygotowań wyłonił się projekt nowego formatu oddania czci upamiętnianym dziejom, któremu nadano nazwę „OSTROWIECKI ZLOT PARTYZANCKI”.
Już od godzin porannych cztery zorganizowane grupy mundurowe realizowały pierwszy filar obchodów, czyli tzw. „Marsz Gwiaździsty” do Jeziórka. Poszczególne grupy tworzone przez żołnierzy 103 Batalionu Lekkiej Piechoty WOT, strzelców Związku Strzeleckiego z Ostrowca oraz Sienna, harcerzy Hufca Ostrowieckiego ZHP oraz młodzież klas mundurowych NT ZDZ im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Św. realizowały cztery oddzielne, tematyczne trasy marszowe. Tematy przyporządkowane poszczególnym trasom wiązały się z epizodami z bogatych dziejów niepodległościowych Jeziórka.
Wydarzenie główne składało się z dwóch części – oficjalnej oraz nieoficjalnej. Po odegraniu hymnu państwowego i uroczystym wciągnięciu flagi na maszt przez poczet flagowy wystawiony przez żołnierzy WOT, Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski – Adam Podsiadło przywitał oficjalnych gości, wśród których znaleźli się poseł na Sejm RP Andrzej Kryj oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ostrowieckiego Marta Woźnicka-Kuzdak. Reprezentowany był również Senator RP Jarosław Rusiecki oraz Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, którego list skierowany do uczestników uroczystości odczytał w jego imieniu Radny Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Dariusz Kaszuba. Nie zabrakło również Sekretarz Gminy Bodzechów Małgorzaty Sobieraj, reprezentującej również Starostę Powiatu Ostrowieckiego Marzenę Dębniak. Na uroczystość przybył także Wiceprezes Zarządu Okręgu Kielce Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – ppłk w st. spocz. Janusz Jakubowski, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św., Straży Miejskiej, pozostali goście oraz poczty sztandarowe.
Po wstępie do uroczystości, podczas którego jej uczestnicy poznali rys dziejów tego naznaczonego historią miejsca, przyszedł czas na kulminacyjny moment uroczystości, którym było odczytanie uroczystego Apelu Pamięci dla uczczenia dokonań placówki AK Jeziórko, żołnierzy działających w tym miejscu, jak również walczących na Ziemi Świętokrzyskiej, tworzących bojowe dzieje Obwodu Opatów AK. Bogata treść Apelu zatwierdzonego na tę okazję przez Ministerstwo Obrony Narodowej uhonorowała również samego leśniczego Aleksandra Latalskiego – twórcę placówki AK Jeziórko. Pełen powagi Apel Pamięci przeprowadzony przez dowódcę JS 4036 z Sienna – st. chor. Wojciecha Kryckę poruszył zgromadzonych, którzy w Jeziórku mieli okazję uczestniczyć w tak podniosłym wydarzeniu po raz pierwszy. Dopełnieniem uroczystości stał się wzruszający akcent artystyczny.  Z dwiema polskimi pieśniami patriotycznymi wystąpił bowiem wybitny przedstawiciel udręczonego narodu ukraińskiego – tenor i solista Filharmonii Lwowskiej Nazar Tatsyshyn. Dodatkowo, patriotycznego ducha zgromadzonych podniosła swym pięknym śpiewem utalentowana uczennica Niepublicznego Technikum ZDZ im. Tadeusza Kościuszki – Veronica Liwara.
Po dopełnieniu punktów programu, zgromadzeni przeszli pod ufundowaną i postawioną przez Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski tablicę upamiętniającą placówkę konspiracyjną AK Jeziórko. Uroczystego poświęcenia dokonał ks. kanonik Dariusz Kowalski – kapelan leśników i myśliwych, proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II w Ostrowcu Św. Odsłonięcia tablicy dokonali wnukowie Nadleśniczego Latalskiego – Leszek Kubicki oraz Grzegorz Kubicki. Następnie nastąpiło złożenie wiązanek oraz zapalenie zniczy pamięci przez liczne oficjalne delegacje oraz rodzinę Założyciela tutejszego ośrodka niepodległościowego – Aleksandra Latalskiego.
Dopełnieniem „Ostrowieckiego Zlotu Partyzanckiego” – ukłonem w stronę młodzieży tak licznie zaangażowanej w to nowe wydarzenie na mapie regionalnych imprez patriotycznych – stała się biesiada przy ognisku oraz kiełbaskach, zapewnionych przez Pana Senatora RP Jarosława Rusieckiego. Nie zabrakło również „partyzanckiej” grochówki, którą przygotowała ostrowiecka szkoła szczególnie zaangażowana w patriotyczne wychowanie młodzieży – Niepubliczne Technikum ZDZ im. Tadeusza Kościuszki. Wprost wspaniale było obserwować radosnych, młodych patriotów, którzy zebrali się w tym nasyconym historią miejscu z własnej woli uhonorowania dziedzictwa historycznego naszej Małej Ojczyzny, a zarazem aktywnego i przyjemnego spędzenia swojego czasu u progu właśnie rozpoczętych wakacji. Słowa wdzięczności należą się wszystkim, którzy przyczynili się do pięknej i udanej organizacji wydarzenia – również tym zwykłym mieszkańcom, którzy zechcieli w tym czasie udać się w rejon jeziórkowych polan i uczestniczyć w tych niewątpliwie historycznych chwilach. Do zobaczenia za rok!

PONIŻEJ PEŁNA GALERIA ZDJĘĆ Z “OSTROWIECKIEGO ZLOTU PARTYZANCKIEGO – NA PLACÓWCE LATALSKIEGO W JEZIÓRKU”…