Pozostał ostatni krok do sfinalizowania procesu wydawniczego monografii “Aleksander Latalski – Leśniczy w Konspiracji”. Po skompletowaniu prac nad składem graficznym całości oraz uregulowaniu kwestii formalnych dotyczących instytucjonalnego mecenatu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nad wydaniem publikacji, wymarzona książka dla wielbicieli historii i miłośników “Małych Ojczyzn” oczekuje już tylko na druk z formatu cyfrowego do wersji fizycznej. Proces właściwego przygotowania do tego etapu również wymaga rozważnych przygotowań. Wszystkich już niemogących doczekać się na nową książkę poświęconą świętokrzyskiej historii partyzanckiej oraz lokalnemu leśnictwu wypada tylko prosić o jeszcze odrobinę cierpliwości!