KSIĄŻKA O JEZIÓRKU

Aleksander Latalski – Leśniczy w Konspiracji
MONOGRAFIA HISTORYCZNA POŚWIĘCONA DZIEJOM OSADY LEŚNEJ
ORAZ PLACÓWKI KONSPIRACYJNEJ ARMII KRAJOWEJ
JEZIÓRKO KOŁO OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Bogato ilustrowana, urozmaicona wieloma ciekawostkami książka zgłębia historię Lasu Jeziórko oraz dzieje placówki konspiracyjnej prowadzącej szeroko zakrojoną działalność niepodległościową w tutejszej leśniczówce koło Ostrowca Świętokrzyskiego.